ვიდეო

ფერადი დნება აფეთქებული ქსოვილი

დნება აფეთქებული spinneret დამუშავება

დნება აფეთქებული spinneret დამუშავება 2

ნაქსოვი ქსოვილის წარმოების ხაზი 2

დნება აფეთქებული spinneret დამუშავება 3

ნაქსოვი ქსოვილის წარმოების ხაზი 4

დაფქვა

spinbonded spinneret დამუშავება

ნაქსოვი ქსოვილის წარმოების ხაზი