pp ფილტრი

  • PP filter

    PP ფილტრი

    200mesh-400mesh (75um-38um), პერსონალიზაცია. იგი ემაგრება ექსტრაუდერს და სათაურს შორის, შესაძლებელია უწმინდური ნივთიერების გაფილტვრა სათაურში გადასვლამდე, შეუძლია დაიცვას სპინერი, გააუმჯობესოს ეფექტურობა და გააუმჯობესოს ქსოვილის ხარისხი